länkar

Personal

Personalgruppen består bland annat av barnmorskor, socionom, förskollärare, beteendevetare samt personal med god erfarenhet av vård och omsorg. Personalens målsättning är att försöka lyfta bort så många hinder som möjligt så att kvinnorna i förlängningen själva kan förändra sin livssituation.

Det arbetar ca 25 medarbetare på våra tre kvinnoboenden. För att arbeta på våra kvinnoboenden krävs eftergymnasial utbildning inom pedagogik, beteedevetenskap eller social omsorg.