länkar

Målgrupp

Villa Förtroligheten tar emot kvinnor med behov av stöd i en svår livssituation:

- Kvinnor som är utsatta för hot, psykisk och/eller fysisk misshandel
- Gravida kvinnor som behöver stöd och hjälp före och efter förlossningen
- Kvinnor med eller utan barn som är i behov av tillfälligt boende
- Kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld eller hot

Kvinnor som bor på Villa Förtroligheten kan få uppmuntran till att förbättra sin situation med hjälp av egna resurser. De kan få råd och hjälp i frågor om föräldraskap av kvalificerad personal. Personal ger även stöd och hjälp vid kontakt med myndigheter. Vårt mål är att skapa en trygg miljö för de boende genom att personal finns tillgänglig för att se och bekräfta individens behov.