länkar

Personal

Personalgruppen består bland annat av socionom, kriminalvårdare, sjuksköterska, undersköterska, mentalsköterska samt personal med god erfarenhet inom vård och omsorg. Personalen utgår ifrån människans lika värde och allas möjlighet till förändring. Ett medmänskligt bemötande leder till att kvinnor kan få ett ökat självförtroende och genom detta få kraft att förändra sin livssituation.

Det arbetar ca 25 medarbetare på våra tre kvinnoboenden. För att arbeta på våra kvinnoboenden krävs eftergymnasial utbildning inom pedagogik, beteedevetenskap eller social omsorg.