länkar

Målgrupp

Linnéa tar emot kvinnor som på olika sätt är utsatta för svårigheter i sin livssituation:

- Kvinnor som är utsatta för psykisk och/eller fysisk misshandel
- Kvinnor med psykosocial problematik
- Kvinnor med socioekonomisk problematik
- Kvinnor med tidigare missbruksproblem
- Kvinnor utan bostad

En nyhet är att Linnéa nu även har lägenheter för kvinnor med flera barn.

Kvinnor som bor på Linnéa kan få stöd och uppmuntran till att upprätthålla dagliga rutiner för hygien, sömn och kost. Personal ger stöd och hjälp i kontakt med myndigheter. Vårt mål är att skapa en trygg miljö för de boende genom att personal finns tillgänglig för att se och bekräfta individens behov.