historia

Historia

Kvinnojourboende Linnéa startades hösten 1988 av ägarna Fritz Borkman och Ingemar Götestam i samarbete med boendeenheten SDN Linnéstaden. Lokalerna hade sedan flera år tillbaka använts som privat pensionat.  

Kvinnoboendet hette från början ”Pensionat Linnéa” och var tänkt som ett retreathem för kvinnor och barn som var i behov av ett enklare stödboende. Begrepp som ”kvinnojour” eller ”skyddat boende” var ej vedertagna på 80-talet.  

Kvinnor och barn i utsatta situationer har fått mer uppmärksamhet i samhället. Företagets erfarenhet av att arbeta med denna grupp har med åren vuxit. Flera av våra medarbetare som var med och startade verksamheten arbetar fortfarande kvar. Verksamheten har med våra ökade kunskaper utvärderats, vuxit och utvecklats under åren. Som ett led i denna utveckling öppnade kvinnojourboende Linnéa i januari 2005 ett annex till verksamheten vid namn Villa Förtroligheten.  

Båda boendeformerna har mottagits väl och samarbetet med kommunens olika SDN samt med grannkommunerna har varit mycket gott. Vi hoppas även i fortsättningen att vi som privat kvinnojourboende ska kunna serva och ta väl hand om både de socialsekreterare som anlitar vår verksamhet och de boende som bokas in.